Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

MijnGemeenteDichtbij (MGD)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Boxtel
Markt 1
5281 AT Boxtel
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5280 DA Boxtel
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25178344/MijnGemeenteDichtbij

Contactgegevens

Telefoon (0411) 65 59 11 (Boxtel)
(073) 553 11 11 (Sint-Michielsgestel)
Internet https://open.mijngemeentedichtbij.nl/ (Algemeen)
E-mail info@mijngemeentedichtbij.nl (Algemeen)
Contactpagina https://open.mijngemeentedichtbij.nl/contactformulier

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Gemeentehuis Boxtel
Postbus 10000
Markt 1
5281 AT Boxtel Boxtel
Noord-Brabant

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Het Algemeen Bestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar. Na afloop publiceert de directiesecretaris hier de vastgestelde openbare besluitenlijsten.
Bereikbaarheidsgegevens Informatie over bereikbaarheidsgegevens vindt u op onze contactpagina.
Jaarplannen en jaarverslagen Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop de directie inzicht geeft in de financiële situatie van de organisatie. Bekijk bijvoorbeeld onze begroting en kadernota waarin we uitleggen waar we geld aan uitgeven.
Klachtoordelen MGD maakt klachten jaarlijks geanonimiseerd openbaar. In het derde kwartaal van 2023 volgt hier een overzicht van de klachten die in 2022 zijn ingediend en door ons zijn beoordeeld.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie openbaar te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Bekijk op deze pagina een overzicht van lopende en afgehandelde Woo-verzoeken.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?