Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst IJmond

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationsplein 48b
1948 LC Beverwijk
Postadres Postbus 325
1940 AH Beverwijk
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25213722/Omgevingsdienst_IJmond

Contactgegevens

Telefoon (0251) 26 38 63 (algemeen)
Fax (0251) 26 38 88
Internet https://www.odijmond.nl (algemeen)
https://www.odijmond.nl/over-ons/contact/reageer (contact)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.odijmond.nl/actueel/wet-open-overheid-woo/

Contactpersoon/team

W.A. Zandvliet van Zelst
info@odijmond.nl
E-mail Woo-contactpersoon info@odijmond.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Hier vindt u de agendabundels en notulen van ons Algemeen Bestuur.
Bereikbaarheidsgegevens Hier vindt u de bereikbaarheidsgegevens van onze hoofdvestiging in Beverwijk en onze locatie in Wormer.
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Hier vindt u onze jaarverslagen.
Organisatie en werkwijze Hier vindt u informatie over de organisatie en werkwijze van Omgevingsdienst IJmond.
Woo-verzoeken en -besluiten Hier vindt u de Woo-verzoeken en -besluiten.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?