Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (VRLN)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Nijmeegseweg 42
5916 PT Venlo
Postadres Postbus 11
5900 AA Venlo
Organogram https://www.vrln.nl/sites/vrln/files/2022-10/VRLNBO_Organogram_Veiligheidsregio_Limburg-Noord_2019_publ_30122019.pdf
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25478897/Veiligheidsregio_en_Gemeentelijke_Gezondheidsdienst_Limburg-Noord

Contactgegevens

Telefoon (088) 119 00 00 (algemeen)
Internet https://www.vrln.nl (algemeen)
https://www.vrln.nl/contact (reactieformulier)
E-mail info@vrln.nl (algemeen)
info.ggd@vrln.nl (algemeen)
info.brandweer@vrln.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrln.nl/contact
https://www.ggdlimburgnoord.nl/contact
https://www.brandweer.nl/limburg-noord/

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.vrln.nl/over-ons/beleid-en-publicaties/woo-verzoeken

Contactpersoon/team

Dhr. E. (Edin) Krkic
E-mail Woo-contactpersoon woo@vrln.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?