Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rozendaal (Rozendaal)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kerklaan 1
6891 CL ROZENDAAL
Gelderland
Postadres Postbus 9106
6880 HH VELP GLD
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25634/Gemeente_Rozendaal

Contactgegevens

Telefoon (026) 384 36 66 (algemeen)
Internet http://www.rozendaal.nl (algemeen)
E-mail gemeente@rozendaal.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek 6880 HH Velp
Link naar meer informatie https://www.rozendaal.nl/direct-regelen/melding-klacht-en-compliment/het-ergens-niet-mee-eens-zijn/indienen-verzoek-wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

mevrouw D. (Diana) Blagdan
Telefoon Woo-contactpersoon (026) 384 36 66 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon d.blagdan@rozendaal.nl (Woo-contactpersoon)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Dit betreft de collegebesluiten van de gemeente Rozendaal
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Dit betreft de Jaarstukken en de Programmabegroting van de gemeente Rozendaal.
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?