Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Borne (Borne)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Rheineplein 1
7622 DG BORNE
Overijssel
Postadres Postbus 200
7620 AE BORNE
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25660/Gemeente_Borne

Contactgegevens

Telefoon (074) 265 86 86 (algemeen)
Internet http://www.borne.nl (algemeen)
E-mail info@borne.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.borne.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Gerard Annink
Telefoon Woo-contactpersoon 06 18 89 95 41 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon g.annink@borne.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges collegebesluiten
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges raadsbesluiten
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Convenanten
Organisatie en werkwijze video "Wij zijn Borne"
Organisatie en werkwijze informatie over vacatures , stages etc.
Organisatie en werkwijze beschrijving en overzicht van de gemeentelijke organisatie met organogram
Organisatie en werkwijze informatie over o.a. de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders
Organisatie en werkwijze hoe werkt de gemeenteraad en andere informatie over de gemeenteraad
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?