Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Amsterdam (Amsterdam)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Amstel 1
1011 PN AMSTERDAM
Noord-Holland
Postadres Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM
Organogram https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25698/Gemeente_Amsterdam

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/

Contactgegevens

Telefoon 14 020 (algemeen)
Internet http://www.amsterdam.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek T.a.v. Woo-ondersteuningsteam
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/openbaarmakingen/indienen-woo-verzoek/

Contactpersoon/team

Stedelijk Team Openbaarheid
Telefoon Woo-contactpersoon 14 020 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/openbaarmakingen/indienen-woo-verzoek/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo.ondersteuning@amsterdam.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Adviezen van gemeentelijke Adviesorganen
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen
Klachtoordelen
Onderzoeksrapporten Data en onderzoek over de gemeente Amsterdam
Onderzoeksrapporten Digitaal platform voor onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?