Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Haarlemmermeer (Haarlemmermeer)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Taurusavenue 100
2132 LS HOOFDDORP
Noord-Holland
Postadres Postbus 250
2130 AG HOOFDDORP
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25768/Gemeente_Haarlemmermeer

Contactgegevens

Telefoon (0900) 18 52 (algemeen)
Internet http://www.haarlemmermeer.nl (algemeen)
E-mail info@haarlemmermeer.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://haarlemmermeergemeente.nl/woo-verzoek

Contactpersoon/team

mw. mr. E.A. (Emmy) Willems
E-mail Woo-contactpersoon ContactpersoonWoo@haarlemmermeer.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's en besluitenlijsten B&W gemeente Haarlemmermeer
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Programmabegrotingen, voor- en najaarsrapportages en jaarstukken gemeente Haarlemmermeer
Onderzoeksrapporten Website rekenkamer gemeente Haarlemmermeer
Onderzoeksrapporten Website team Onderzoek gemeente Haarlemmermeer inclusief statistiek
Organisatie en werkwijze Algemene gegevens gemeente Haarlemmermeer
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Geldende algemene besluiten gemeente Haarlemmermeer
Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking Overzicht verstrekte subsidies gemeente Haarlemmermeer
Vergaderstukken decentrale overheden Agenda's, verslagen en vergaderstukken gemeenteraad Haarlemmermeer
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Geldende verordeningen en algemene besluiten gemeente Haarlemmermeer
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?