Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Parmentierweg 49
2316 ZV Leiden
Postadres Postbus 121
2300 AC Leiden
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25853743/Regionale_dienst_openbare_gezondheidszorg_Hollands_Midden

Contactgegevens

Telefoon (088) 308 30 00 (algemeen)
Internet https://www.rdoghm.nl (algemeen)
E-mail info@rdoghm.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens startpagina website met bereikbaarheid hoofdkantoor en links naar websites onderdelen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?