Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Recreatieschap Twiske-Waterland

Organisatiegegevens

Bezoekadres Beheerskantoor
Noorderlaaik 1
1511 BX Oostzaan
Noord-Holland
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25871741/Recreatieschap_Twiske-Waterland

Contactgegevens

Telefoon (075) 684 43 38 (algemeen)
Internet https://www.twiske-waterland.nl (algemeen)
E-mail info@twiske-waterland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.twiske-waterland.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.twiske-waterland.nl/contact

Contactpersoon/team

H. (Han) Bruggink

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Via deze link komt u bij iBabs. Hierin worden de openbare vergaderstukken van het recreatieschap gepubliceerd.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?