Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noordenveld (Noordenveld)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 1
9301 AA RODEN
Drenthe
Postadres Postbus 109
9300 AC RODEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25983/Gemeente_Noordenveld

Contactgegevens

Telefoon (088) 050 88 88 (algemeen)
Internet http://www.gemeentenoordenveld.nl (algemeen)
E-mail postbus@noordenveld.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 109
Raadhuisstraat 1
9301 AA RODEN
Drenthe

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Dit laat zien wat we het komende jaar doen, of wat we het afgelopen jaar gedaan hebben, noemen we dit jaarstukken, de kadernota en voortgangsrapportages. In de begroting kijken we financieel vooruit. In de jaarrekening kijken we terug.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Deze documenten bespreekt de gemeenteraad. Dat kan een brief van een inwoner zijn. Of een voorstel van het college waarover de raad stemt. Wil de raad een voorstel wijzigen, dan heet dat een amendement. Moties zijn voorstellen vanuit de raad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?