Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

WerkSaam Westfriesland (WSWF)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dampten 26
1624 NR Hoorn
Noord-Holland
Postadres Postbus 566
1620 AN Hoorn
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/25996867/WerkSaam_Westfriesland

Contactgegevens

Telefoon (0229) 25 87 58 (algemeen)
Internet http://www.werksaamwf.nl (algemeen)
E-mail Info@werksaamwf.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Dampten 26
1624 NR Hoorn
Link naar meer informatie https://www.werksaamwf.nl/over-werksaam/beleid-bekendmakingen/openbaarmakingen-woo/woo-verzoek-indienen

Contactpersoon/team

Woo-team
Telefoon Woo-contactpersoon (0229) 25 87 58 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.werksaamwf.nl/over-werksaam/beleid-bekendmakingen/openbaarmakingen-woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon Informatieverzoeken@werksaamwf.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's van het dagelijks bestuur en besluitenlijsten van het dagelijks en het algemeen bestuur
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheid via openbaar vervoer of met eigen vervoer
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarrapportages, begrotingen en sociale jaarverslagen
Organisatie en werkwijze Organogram van WerkSaam
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Verordeningen en beleidsregels van WerkSaam
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken van het algemeen bestuur via iBabs
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Uitvoering wetten en regelingen
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Link naar de Participatiewet
Woo-verzoeken en -besluiten Hier staat een toelichting over de Woo en hoe u verzoeken kunt indienen.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?