Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Opmeer (Opmeer)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Klaproos 1
1716 VS OPMEER
Noord-Holland
Postadres Postbus 199
1715 ZK SPANBROEK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26028/Gemeente_Opmeer

Contactgegevens

Telefoon (0226) 36 33 33 (algemeen)
Internet http://www.opmeer.nl (algemeen)
E-mail gemeente@opmeer.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 199
Klaproos 1
1716 VS OPMEER
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.opmeer.nl/informatie-opvragen-bij-de-gemeente-woo

Contactpersoon/team

mevr. S. (Saar) Rijnbeek
Telefoon Woo-contactpersoon (0226) 36 33 33 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon srijnbeek@opmeer.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Stukken van adviescolleges van de gemeente Opmeer
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda en besluitenlijst college van de gemeente Opmeer
Beschikkingen Beschikkingen van de gemeente Opmeer
Convenanten Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarplannen en jaarverslagen
Klachtoordelen Klachten
Onderzoeksrapporten Onderzoeken
Organisatie en werkwijze Organisatiegegevens gemeente Opmeer
Overige besluiten van algemene strekking Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Raadsstukken
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Wet- en regelgeving voor de gemeente Opmeer
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?