Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Stadskanaal (Stadskanaal)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
9501 SZ STADSKANAAL
Groningen
Postadres Postbus 140
9500 AC STADSKANAAL
Organogram https://www.stadskanaal.nl/bestuur-organisatie/organisatie/organisatiestructuur
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26139/Gemeente_Stadskanaal

Contactgegevens

Telefoon (0599) 63 16 31 (algemeen)
Internet http://www.stadskanaal.nl (algemeen)
E-mail gemeente@stadskanaal.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 140
Raadhuisplein 1
9501 SZ STADSKANAAL
Groningen
Link naar meer informatie https://www.stadskanaal.nl/inwoners/woo-verzoek

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Post aan de gemeenteraad
Jaarplannen en jaarverslagen Documenten over de financiën, zoals de begroting, jaarstukken, en voor- en najaarsnota.
Organisatie en werkwijze Een omschrijving van hoe de organisatie is ingericht en wat de verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen zijn.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Agenda's en vergaderstukken van de gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken, -besluiten en openbaar gemaakte informatie vanaf mei 2022
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?