Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Culemborg (Culemborg)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Ridderstraat 250
4101 BK CULEMBORG
Gelderland
Postadres Postbus 136
4100 AC CULEMBORG
Organogram https://www.culemborg.nl/organisatie
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26183/Gemeente_Culemborg

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.culemborg.nl/organisatie

Contactgegevens

Telefoon (0345) 47 77 00 (algemeen)
Internet http://www.culemborg.nl (algemeen)
E-mail info@culemborg.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Ridderstraat 250
4101BK Culemborg
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.culemborg.nl/woo-verzoek
Link naar meer informatie https://www.culemborg.nl/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Klantcontactcentrum (KCC)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?