Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nieuwkoop (Nieuwkoop)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Teylersplein 1
2441 LE NIEUWVEEN
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1
2460 AA TER AAR
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26403/Gemeente_Nieuwkoop

Contactgegevens

Telefoon 14 0172 (algemeen)
Internet http://www.nieuwkoop.nl (algemeen)
E-mail info@nieuwkoop.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.nieuwkoop.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Mw. mr. S. (Susan) Schreurs

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Hier kunt u de jaarplannen voor het jaar 2024 vinden.
Jaarplannen en jaarverslagen Hier kunt u de jaarverslagen en - stukken over het jaar 2022 vinden.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Hier kunt u per week de agenda en vergaderstukken van de gemeenteraad vinden.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?