Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noordoostpolder (Noordoostpolder)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Harmen Visserplein 1
8302 BW EMMELOORD
Flevoland
Wijze van afspraak maken Online: https://www.noordoostpolder.nl/openingstijden-en-contact
E-mail: info@noordoostpolder.nl
Telefoon: (0527) 63 39 11
Postadres Postbus 155
8300 AD EMMELOORD
Organogram https://www.noordoostpolder.nl/organogram
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26440/Gemeente_Noordoostpolder

Contactgegevens

Telefoon (0527) 63 39 11 (algemeen)
Internet http://www.noordoostpolder.nl (algemeen)
E-mail info@noordoostpolder.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 155
8300 BW Emmeloord
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.noordoostpolder.nl/woo-verzoek-indienen
Link naar meer informatie https://www.noordoostpolder.nl/woo-verzoek-indienen

Contactpersoon/team

Woonloket bij KCC
E-mail Woo-contactpersoon wooverzoek@noordoostpolder.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Iedere week (in vakanties minder) vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze vergadering is niet openbaar. De genomen besluiten zijn openbaar. U vindt hier de meest recente besluitenlijsten.
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Wilt u weten over welke onderwerpen de raad heeft gesproken of welke beslissingen er zijn genomen? Die informatie kunt u vinden in de besluitenlijsten. Van iedere vergadering publiceren wij een besluitenlijst.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Overzicht van de vergaderingen van de Gemeenteraad met agenda.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?