Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Coevorden (Coevorden)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kasteel 1
7741 GC COEVORDEN
Drenthe
Wijze van afspraak maken Online: https://www.coevorden.nl/contact
E-mail: info@coevorden.nl
Telefoon: 14 0524
Postadres Postbus 2
7740 AA COEVORDEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26491/Gemeente_Coevorden

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.coevorden.nl/bestuur-en-organisatie

Contactgegevens

Telefoon 14 0524 (algemeen)
Internet http://www.coevorden.nl (algemeen)
E-mail info@coevorden.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Dit is het postadres van de gemeente Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN
Drenthe
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.coevorden.nl/wet-open-overheid-en-informatie-opvragen
Link naar meer informatie https://www.coevorden.nl/wet-open-overheid-en-informatie-opvragen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijst ziet u de besluiten die het bestuur van de gemeente Coevorden (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen. De agenda's van de collegevergaderingen publiceert de gemeente Coevorden nog niet.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente Coevorden. Deze informatie vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, dan neemt het college B&W hierover een besluit. Dit heet een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen In de begroting staat wat we komend jaar gaan doen en waar geld naartoe gaat. In de halfjaarrapportage beschrijven we hoe de situatie is ten opzichte van de begroting. Na het begrotingsjaar wordt er een jaarverslag met een jaarrekening opgesteld.
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking De gemeente kan besluiten van algemene strekking nemen. Bijvoorbeeld beleidsregels. Daarin geeft de gemeente aan hoe bepaald beleid wordt uitgevoerd.
Vergaderstukken decentrale overheden De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. Hier vindt u de agenda en vergaderstukken van de gemeenteraad van Coevorden. Ook kunt u vergaderingen live volgen of terugkijken.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. De gemeente kan regels bijvoorbeeld in een algemeen verbindend voorschrift vastleggen.
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt u om overheidsinformatie openbaar te maken voor iedereen. Hier kunt u de afgehandelde Woo-verzoeken inzien.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?