Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Almelo (Almelo)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Haven Zuidzijde 30
7607 EW ALMELO
Overijssel
Postadres Postbus 5100
7600 GC ALMELO
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26572/Gemeente_Almelo

Contactgegevens

Telefoon (0546) 54 11 11 (algemeen)
Internet http://www.almelo.nl (algemeen)
E-mail Gemeente@almelo.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.almelo.nl/bestuur-en-organisatie/informatieverzoek-woo

Contactpersoon/team

dhr. (Arjan) Lindeboom
Telefoon Woo-contactpersoon 054654111 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges De collegestukken met de besluiten en de agenda's.
Bereikbaarheidsgegevens Hier vindt u: het bezoekadres, openingstijden, telefoonnummer en e-mailadres.
Beschikkingen Omgevings- en evenementenvergunningen in het gemeenteblad.
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarplannen en jaarverslagen over de voorgenomen uitvoering en de verantwoording erover van de taak per jaar.
Organisatie en werkwijze Organogram met organisatieonderdelen.
Overige besluiten van algemene strekking Restcategorie besluiten van algemene strekking, zoals: verkeersbeluiten of aanwijzingsbesluit functionarissen.
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken en besluitenlijst van de raad, inclusief agenda en ingekomen stukken.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Verordeningen, beleidsregels, visiedocumenten en regelementen.
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-besluiten en bijbehorende stukken.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?