Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Meerinzicht

Organisatiegegevens

Bezoekadres Havendam 56
3841 AA Harderwijk
Postadres Postbus 1201
3840 BE Harderwijk
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26727863/Meerinzicht

Organisatiebeschrijving

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De 3 gemeenten werken samen in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering. De 3 gemeenten werken binnen Meerinzicht samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken en op het gebied van belastingen, financiën, HRM, communicatie, informatisering en automatisering, facilitaire dienstverlening, gebouwenbeheer, juridische zaken, en geo-informatie.

Meer informatie

https://www.meerinzicht.nl/over-meerinzicht

Contactgegevens

Telefoon (085) 110 86 11 (algemeen)
Internet https://www.meerinzicht.nl (algemeen)
E-mail contact@meerinzicht.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 1201
3840 BE Harderwijk

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?