Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oisterwijk (Oisterwijk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres De Lind 44
5061 HX OISTERWIJK
Noord-Brabant
Wijze van afspraak maken Online: https://oisterwijk.mijnafspraakmaken.nl/
Telefoon: (013) 529 13 11
Postadres Postbus 10101
5060 GA OISTERWIJK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/26989/Gemeente_Oisterwijk

Contactgegevens

Telefoon (013) 529 13 11 (algemeen)
Internet http://www.oisterwijk.nl (algemeen)
E-mail gemeente@oisterwijk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek 5060 GA

Contactpersoon/team

KCC gemeente Oisterwijk
Telefoon Woo-contactpersoon (013) 529 13 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.oisterwijk.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@oisterwijk.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?