Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zaanstad (Zaanstad)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 100
1506 MZ ZAANDAM
Noord-Holland
Postadres Postbus 2000
1500 GA ZAANDAM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27115/Gemeente_Zaanstad

Contactgegevens

Telefoon 14 075 (algemeen)
Internet http://www.zaanstad.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 2000
1500 GA ZAANDAM
Noord-Holland
Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 2000
Stadhuisplein 100
1506 MZ ZAANDAM
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=4489665&mNch=rhg52vruut

Contactpersoon/team

Klachten-, Woo- en AVG coördinaat
Telefoon Woo-contactpersoon 14 075 (algemeen)
(075) 681 69 69 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=2291&mNch=emwknc53mm (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Deze informatie is grotendeels beschikbaar via het Raadsinformatiesysteem (RIS). We werken aan het makkelijker vindbaar maken van deze informatie. Typ zoekterm: advies of adviezen.
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Deze informatie is deels beschikbaar via het Raadsinformatiesysteem. We werken aan het compleet maken van deze informatie (onderdeel: o.a. agenda's) en het makkelijker vindbaar maken. Typ zoekterm: besluitenlijst college.
Bereikbaarheidsgegevens Hier vind u informatie over hoe u het stadhuis kunt bereiken.
Bereikbaarheidsgegevens U vindt hier het organigram. En een document met toelichting. We werken aan het verbeteren van de informatie.
Beschikkingen Deze informatie is beschikbaar via overheid.nl
Beschikkingen Helemaal onderaan de webpagina vindt u de link naar de subsidieoverzichten vanaf 2016. In deze overzichten zijn de toegekende subsidies opgenomen. Er is een splitsing gemaakt tussen subsidies toegekend aan burgers en aan instellingen/bedrijven.
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Deze informatie is beschikbaar via het Raadsinformatiesysteem (RIS). We werken aan het makkelijker vindbaar maken van deze informatie. Typ zoekterm: ingekomen stukken.
Convenanten Deze informatie is grotendeels te vinden op het Raadsinformatiesysteem (RIS). We werken aan het makkelijker vindbaar maken van deze informatie. Typ zoekterm: convenanten.
Jaarplannen en jaarverslagen Op het financieel portaal van de gemeente Zaanstad vindt u belangrijke financiële documenten die u digitaal kunt raadplegen. Bijvoorbeeld: voorjaarsnota (vjn), najaarsrapportage (narap), bestuursrapportage (burap), begroting, kadernota etc.
Klachtoordelen We werken aan het beschikbaar maken van deze informatie. Wilt u nu al meer weten dan kunt u een Woo-verzoek indienen via de link..
Onderzoeksrapporten Deze informatie vindt u op Onderzoeksplein Zaanstad. Ga naar tabblad 'onderzoeken en rapporten' of 'cijfers en dashboards'.
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking Deze informatie is beschikbaar via overheid.nl
Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking Deze informatie vindt u grotendeels op het Raadsinformatiesysteem (RIS). We werken aan het makkelijker vindbaar maken van deze informatie. Typ zoekwoord: subsidie.
Vergaderstukken decentrale overheden Op het Raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u informatie van de gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Deze informatie is beschikbaar via overheid.nl
Woo-verzoeken en -besluiten We werken aan het toegankelijk maken van Woo-verzoeken. Tot die tijd kunt u informatie opvragen via het webformulier op onze website (via bijgevoegd link).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?