Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beekdaelen (Beekdaelen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Deweverplein 1
6361 BZ NUTH
Limburg
Postadres Postbus 22000
6360 AA NUTH
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27465412/Gemeente_Beekdaelen

Contactgegevens

Internet http://www.beekdaelen.nl/ (algemeen)
E-mail gemeente@beekdaelen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Gemeentehuis Nuth
Deweverplein
Link naar meer informatie https://www.beekdaelen.nl/open-overheid

Contactpersoon/team

Team AJZ Beekdaelen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Vergaderdocumenten College B&W Beekdaelen
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens Beekdaelen
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting en jaarrekening
Organisatie en werkwijze Organisatiegegevens
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderdocumenten gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?