Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Het Hogeland (Het Hogeland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hoofdstraat-West 1
9981 AA UITHUIZEN
Groningen
Postadres Postbus 26
9980 AA UITHUIZEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27465418/Gemeente_Het_Hogeland

Contactgegevens

Internet http://hethogeland.nl/ (algemeen)
E-mail gemeente@hethogeland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 26
Hoofdstraat-West 1
9981 AA UITHUIZEN
Groningen
Link naar meer informatie https://hethogeland.nl/klacht-bezwaar-en-beroep/informatie-openbaar-laten-maken

Contactpersoon/team

Team informatiebeheer
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 345 88 88 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://hethogeland.nl/klacht-bezwaar-en-beroep/informatie-openbaar-laten-maken (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon contactpersoonwoo@hethogeland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?