Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Vijfheerenlanden (Vijfheerenlanden)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dokter Reilinghplein 1
4141 DA LEERDAM
Utrecht
Postadres Postbus 11
4140 AA LEERDAM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27465442/Gemeente_Vijfheerenlanden

Contactgegevens

Internet http://www.vijfheerenlanden.nl/ (algemeen)
E-mail info@vijfheerenlanden.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?