Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Westerkwartier (Westerkwartier)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hooiweg 9
9801 AJ ZUIDHORN
Groningen
Postadres Postbus 100
9350 AC LEEK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27465454/Gemeente_Westerkwartier

Contactgegevens

Telefoon 14 0594 (algemeen)
Internet http://www.westerkwartier.nl (algemeen)
E-mail info@westerkwartier.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Hooiweg 9
9801 AJ ZUIDHORN
Groningen
Link naar meer informatie https://www.westerkwartier.nl/informatieverzoek-en-woo-verzoek

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?