Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Locatie Carbon 6
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Limburg
Postadres Postbus 330
6400 AH Heerlen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27514272/het_Werkgeversservicepunt_Parkstad

Organisatiebeschrijving

Bemiddeld werk voor personen met een WSW indicatie die formeel werkzaam zijn bij het Wozl en bemiddeld werk voor personen ingevolge de Participatiewet.

Contactgegevens

Telefoon (045) 566 66 00 (algemeen)
Internet https://www.wspparkstad.nl (algemeen)
https://www.wspparkstad.nl/contact (contact)
E-mail info@wspparkstad.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.wspparkstad.nl/
https://www.wspparkstad.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.wspparkstad.nl/

Contactpersoon/team

Mevr. mr. A. (Anouschka) Anepool
E-mail Woo-contactpersoon anouschka.anepool@wspparkstad.nl (algemeen)
Dhr. mr. M.M.M. (Martijn) Erbel
E-mail Woo-contactpersoon martijn.erbel@wspparkstad.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?