Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rucphen (Rucphen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Binnentuin 1
4715 RW RUCPHEN
Noord-Brabant
Postadres Postbus 9
4715 ZG RUCPHEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27671/Gemeente_Rucphen

Contactgegevens

Telefoon (0165) 34 95 00 (algemeen)
Internet http://www.rucphen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@rucphen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Binnentuin 1
4715 RW RUCPHEN
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.rucphen.nl/Gemeentewinkel/Openbaarheid-informatie

Contactpersoon/team

P.C. van Dongen
Telefoon Woo-contactpersoon (0165) 34 95 00 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@rucphen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's en besluitenlijsten Commissies en Gemeenteraad
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's en besluitenlijsten College van Burgemeester en Wethouders
Beschikkingen
Beschikkingen Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organogram
Organisatie en werkwijze Informatie gemeentelijke organisatie
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?