Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Vlissingen (Vlissingen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Paul Krugerstraat 1
4382 MA VLISSINGEN
Zeeland
Postadres Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27711/Gemeente_Vlissingen

Contactgegevens

Telefoon (0118) 48 70 00 (algemeen)
Internet http://www.vlissingen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@vlissingen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Adres voor indienen Woo-verzoek
Postbus 3000
Paul Krugerstraat 1
4382 MA VLISSINGEN
Zeeland
Link naar meer informatie https://www.vlissingen.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Contactpersoon gemeente Vlissingen
Telefoon Woo-contactpersoon (0118) 48 70 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.vlissingen.nl/wet-open-overheid-woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo-contactpersoon@vlissingen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Openbare besluitenlijst college van B&W gemeente Vlissingen 2023
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheid gemeente Vlissingen
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheid Woo-contactpersoon gemeente Vlissingen
Beschikkingen
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Organisatie en werkwijze Deze link is het Organisatiebesluit gemeente Vlissingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Openbare informatiedocumenten Gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?