Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Schouwen-Duiveland (Schouwen-Duiveland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Laan van St. Hilaire 2
4301 SH ZIERIKZEE
Zeeland
Postadres Postbus 5555
4300 JA ZIERIKZEE
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27798/Gemeente_Schouwen-Duiveland

Contactgegevens

Telefoon (0111) 45 20 00 (algemeen)
Internet http://www.schouwen-duiveland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@schouwen-duiveland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 5555
Laan van St. Hilaire 2
4301 SH ZIERIKZEE
Zeeland
Link naar meer informatie https://www.schouwen-duiveland.nl/organisatie/verordeningen-en-regelingen/wet-open-overheid-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Justin Villeval
E-mail Woo-contactpersoon justin.villeval@schouwen-duiveland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarstukken, beleidsmonitor, kadernota en programmabegroting
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?