Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Kaag en Braassem (Kaag en Braassem)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Westeinde 1
2371 AS ROELOFARENDSVEEN
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1
2370 AA ROELOFARENDSVEEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27951/Gemeente_Kaag_en_Braassem

Contactgegevens

Telefoon (071) 332 72 72 (algemeen)
Internet http://www.kaagenbraassem.nl (algemeen)
E-mail info@kaagenbraassem.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 1
2370 AA ROELOFARENDSVEEN
Link naar meer informatie https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Woo_verzoek_indienen

Contactpersoon/team

mw. C. (Chrystel) Willems

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Openbaar gemaakte Woo-besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?