Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Samenwerking Kempengemeenten

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dijk 15
5521 AW Eersel
Postadres Postbus 11
5540 AA Reusel
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27965426/Samenwerking_Kempengemeenten

Contactgegevens

Telefoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
Internet https://www.kempengemeenten.nl (algemeen)
E-mail info@kempengemeenten.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.kempengemeenten.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek gemeentehuis Reusel-De Mierden ( Samenwerking Kempengemeenten is daar statutair gevestigd)
Kerkplein 3
5541 KB Reusel
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.kempengemeenten.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Bestuurssecretariaat Samenwerking Kempengemeenten
E-mail Woo-contactpersoon info@kempengemeenten.nl (algemeen)
Jurist Samenwerking Kempengemeenten
E-mail Woo-contactpersoon info@kempengemeenten.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Algemeen Bestuur GR Samenwerking Kempengemeenten
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Dagelijks Bestuur GR Samenwerking Kempengemeenten
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarrekeningen
Jaarplannen en jaarverslagen Begrotingen
Organisatie en werkwijze Bestuur GR Samenwerking Kempengemeenten
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?