Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noordwijk (Noordwijk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Voorstraat 42
2201 HW NOORDWIJK ZH
Zuid-Holland
Postadres Postbus 298
2200 AG NOORDWIJK ZH
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/27985/Gemeente_Noordwijk

Contactgegevens

Telefoon (071) 366 00 00 (algemeen)
Internet http://www.noordwijk.nl (algemeen)
E-mail gemeente@noordwijk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.noordwijk.nl/onderwerp/overheidsinformatie-en-regelgeving/wet-open-overheid-woo/publicaties-woo-verzoeken/

Contactpersoon/team

Team Digitale Informatievoorziening
Telefoon Woo-contactpersoon (071) 366 00 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.noordwijk.nl/onderwerp/overheidsinformatie-en-regelgeving/wet-open-overheid-woo/woo-verzoek/
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@noordwijk.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Openbare besluitenlijst van de collegevergaderingen. De agenda's zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Hier vind je informatie over waar de raad en de commissies vergaderen en de vergaderstukken.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Hier vind je alle afgehandelde WOO-verzoeken en -besluiten vanaf 1 mei 2023.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?