Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dampten 2
1624 NR Hoorn
Postadres Postbus 2095
1620 EB Hoorn
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28018889/Omgevingsdienst_Noord-Holland_Noord

Contactgegevens

Telefoon (088) 102 13 00 (algemeen)
Fax (0229) 26 53 11
Internet https://www.odnhn.nl (algemeen)
E-mail postbus@odnhn.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 2095
Dampten 2
1624 NR Hoorn
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.odnhn.nl/Menu/Over_ons/Over_de_OD_NHN/Woo_verzoek

Contactpersoon/team

Erick Kraakman
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 102 13 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.odnhn.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon postbus@odnhn.nl (algemeen)
Alwine van Doornik
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 102 13 00 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?