Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Drechterland (Drechterland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1616 AV HOOGKARSPEL
Noord-Holland
Postadres Postbus 20
1610 AA BOVENKARSPEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28022/Gemeente_Drechterland

Contactgegevens

Telefoon (0228) 35 23 52 (algemeen)
Internet http://www.drechterland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@drechterland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.drechterland.nl/direct-regelen/melding-klacht-of-compliment/het-ergens-niet-mee-eens-zijn/woo-verzoek-indienen/

Contactpersoon/team

mevr. E. (Elsbeth) Groothedde

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Beschikkingen
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?