Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Organisatiegegevens

Bezoekadres Provinciehuis
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28059618/Regionale_uitvoeringsdienst_Utrecht_20

Contactgegevens

Telefoon (030) 702 33 00 (algemeen)
Fax (030) 799 86 88
Internet https://www.rudutrecht.nl (algemeen)
E-mail info@rudutrecht.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rudutrecht.nl/contact-met-rud-utrecht

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rudutrecht.nl/verzoek-om-informatie-of-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Jacintha Wijngaarde
Destiny Coenraad
Gerda Bellomo-Dekker

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Contact met de RUD Utrecht
Jaarplannen en jaarverslagen Onder Verantwoording staan: Jaarverslagen, Kadernota's, Begrotingen, Bestuursrapportages en Jaarrekeningen van de RUD Utrecht
Organisatie en werkwijze Samenstelling bestuur en opbouw organisatie RUD Utrecht
Organisatie en werkwijze Algemene informatie over RUD Utrecht
Vergaderstukken decentrale overheden Agenda's en vergaderstukken Algemeen Bestuur 2022 en 2023
Vergaderstukken decentrale overheden Agenda's en vergaderstukken Algemeen Bestuur 2020 en 2021
Vergaderstukken decentrale overheden Agenda's en vergaderstukken Algemeen Bestuur 2018 en 2019
Woo-verzoeken en -besluiten Op deze pagina vindt u de besluiten over Woo-verzoeken en de documenten die op verzoek zijn verstrekt vanaf 2023. De Woo staat voor Wet open overheid. Wilt u een verzoek om informatie of een Woo-verzoek indienen? U vindt op deze pagina hoe dat moet.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?