Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Postadres Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Organogram https://rud-zeeland.nl/wp-content/uploads/2021/12/Organogram.pdf
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28083631/Regionale_uitvoeringsdienst_Zeeland

Contactgegevens

Telefoon (0115) 74 51 00 (algemeen)
Internet http://www.rud-zeeland.nl (algemeen)
E-mail info@rud-zeeland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rud-zeeland.nl

Contactpersoon/team

Woo-contacterpsoon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?