Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Beheerskantoor
Lagendijk 33
1911 MT Uitgeest
Noord-Holland
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28099194/Recreatieschap_Alkmaarder-_en_Uitgeestermeer

Contactgegevens

Telefoon (0251) 31 14 10 (algemeen)
Internet http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/ (algemeen)
E-mail info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/contact

Contactpersoon/team

M. (Moira) Faber
E-mail Woo-contactpersoon info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Via deze link komt u bij iBabs. Hierin worden de openbare vergaderstukken van het recreatieschap gepubliceerd.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?