Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Postadres Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28099280/Veiligheidsregio_Kennemerland

Contactgegevens

Telefoon (023) 515 95 00 (algemeen)
Internet https://www.vrk.nl (algemeen)
E-mail vrk@vrk.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?