Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Recreatieschap Spaarnwoude

Organisatiegegevens

Bezoekadres Beheerskantoor
Genieweg 46c
1981 LN Velsen-Zuid
Noord-Holland
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28103234/Recreatieschap_Spaarnwoude

Contactgegevens

Telefoon (023) 520 28 20 (algemeen)
Internet https://www.spaarnwoudepark.nl/ (algemeen)
E-mail info@spaarnwoudepark.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.spaarnwoudepark.nl/contact

Contactpersoon/team

E. (Elise) Bos Eyssen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Via deze link komt u bij iBabs. Hierin worden de openbare vergaderstukken van het recreatieschap gepubliceerd.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?