Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
Noord-Holland
Postadres Postbus 416
1800 AK Alkmaar
Noord-Holland
Organogram https://www.vrnhn.nl/organisatiestructuur-van-veiligheidsregio-noord-holland-noord-vrnhn
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28108391/Veiligheidsregio_Noord-Holland_Noord

Organisatiebeschrijving

De term Veiligheidsregio Noord-Holland Noord slaat behalve op een geografisch gebied ook op een organisatie met rond de achttienhonderd medewerkers. De veiligheidsregio coördineert de inspanningen op het gebied van veiligheid in de regio Noord-Holland Noord. Samen Hulpvaardig, luidt het motto. De organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, Risico- en Crisisbeheersing, de Gemeenschappelijke Meldkamer en Ambulancezorg Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt intensief samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan politie van de eenheid Noord-Holland, GGD Hollands Noorden, Kustwacht, KNRM reddingsbrigades, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Nederlands Rode Kruis, Defensie en de ziekenhuizen in de regio.

Contactgegevens

Telefoon (072) 567 50 10 (algemeen)
Internet https://www.vrnhn.nl (algemeen)
E-mail info@vrnhn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrnhn.nl/contact-veiligheidsregio-noord-holland-noord

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?