Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postadres Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28117717/Uitvoeringsorganisatie_Breedbandnetwerk_Rivierenland

Contactgegevens

Telefoon (085) 400 08 14 (algemeen)
Internet https://ubrivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@ubrivierenland.nl (algemeen)
Contactpagina https://ubrivierenland.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://ubrivierenland.nl/documenten/wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

Ada van Wijk

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?