Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadshuis (1e verdieping)
Stadsplein 1b
3431 LZ Nieuwegein
Utrecht
Postadres Postbus 2708
3430 GC Nieuwegein
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28123461/Werk_en_Inkomen_Lekstroom

Contactgegevens

Telefoon (030) 702 23 00 (algemeen)
Internet https://www.wil-lekstroom.nl (algemeen)
E-mail info@wil-lekstroom.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.wil-lekstroom.nl/over-wil/regelgeving-en-verordeningen/overheidsinformatie-opvragen-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Team juridische zaken

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?