Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Midden-Hollandhuis
Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
Postadres Postbus 45
2800 AA Gouda
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28147764/Omgevingsdienst_Midden-Holland

Contactgegevens

Telefoon (088) 545 00 00 (algemeen)
Internet https://www.odmh.nl (algemeen)
E-mail info@odmh.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.odmh.nl/over-odmh/contact/

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Per email: info@odmh.nl
Postbus 45
Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://www.odmh.nl/over-odmh/contact/

Contactpersoon/team

Coördinator cluster DIV
E-mail Woo-contactpersoon info@odmh.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Hier vindt u de bereikbaarheidsgegevens van de ODMH.
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Hier vindt u informatie over de organisatie en werkwijze van de ODMH.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Hier vindt u de agenda en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Hier vindt u de ingediende Woo-verzoeken en de besluiten daarop.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?