Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Tribuut belastingsamenwerking

Organisatiegegevens

Bezoekadres Parkweg 5
8161 CK Epe
Postadres Postbus 280
8160 AG Epe
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28148904/Tribuut_belastingsamenwerking

Contactgegevens

Telefoon (055) 580 22 22 (algemeen)
Internet https://www.tribuut.nl (algemeen)
E-mail info@tribuut.nl (algemeen)

Contactpersoon/team

Juridisch beleidsadviseur

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Jaarplannen en jaarverslagen Vastgestelde financiële stukken van Tribuut
Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Agenda's, verslagen en bestuursbesluiten
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?