Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem
Gelderland
Postadres Postbus 3066
6802 DB Arnhem
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28162321/Omgevingsdienst_Regio_Arnhem

Organisatiebeschrijving

ODRA is een gemeenschappelijke regeling waarin onze opdrachtgevers als eigenaren deelnemen en samenwerken. Onze organisatie staat voor de uitvoering van zogenaamde VTH-taken op het gebied van milieu en bouw. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn onze kerntaken. Ook verzorgt ODRA juridische ondersteuning en specialistische advisering. Onder meer op het gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen. De eigenaren van de gemeenschappelijke regeling zijn tien gemeenten uit de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland samen. Iedere deelnemer is als eigenaar vertegenwoordigt in ons Algemeen Bestuur.

Contactgegevens

Telefoon (026) 377 16 00 (algemeen)
Internet https://www.odregioarnhem.nl (algemeen)
https://www.odregioarnhem.nl/contact (voor vragen)
E-mail postbus@odra.nl (digitaal postadres)
afspraken@odra.nl (voor afspraken)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.odregioarnhem.nl/contact/

Contactpersoon/team

postbus@odra.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Hier vindt u de agenda en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur.
Bereikbaarheidsgegevens Hier vindt u de bereikbaarheidsgegevens (adres, mailadres, telefoonnummer) van ODRA.
Organisatie en werkwijze Hier vindt u informatie over de organisatie en werkwijze van ODRA.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?