Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen
Postadres Postbus 402
9400 AK Assen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28165818/Veiligheidsregio_Drenthe

Contactgegevens

Telefoon (0592) 32 46 60 (algemeen)
Internet https://www.vrd.nl (algemeen)
E-mail info@vrd.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?