Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Bredaseweg 211
4872 LA Etten-Leur
Postadres Postbus 502
4870 AM Etten-Leur
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28175208/Belastingsamenwerking_West-Brabant

Contactgegevens

Telefoon (076) 529 83 00 (algemeen)
Internet https://www.bwbrabant.nl (algemeen)
https://www.bwbrabant.nl/bwb/contact (contact)
Contactpagina https://www.bwbrabant.nl/bwb/contact

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?