Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Regio Foodvalley (RFV)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 117
6711 DS Ede
Postadres Postbus 9022
6710 HK Ede
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28196445/Regio_Foodvalley

Contactgegevens

Telefoon (0318) 68 06 67 (algemeen)
Internet https://www.regiofoodvalley.nl (algemeen)
E-mail info@regiofoodvalley.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.regiofoodvalley.nl/over-ons/samenwerkende-gemeenten/informatieverzoek-of-woo-verzoek

Contactpersoon/team

woo@regiofoodvalley.nl
Telefoon Woo-contactpersoon (0318) 68 06 67 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.regiofoodvalley.nl/over-ons/samenwerkende-gemeenten/informatieverzoek-of-woo-verzoek (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@regiofoodvalley.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Hier treft u de agenda's, besluitenlijsten en bijbehorende stukken aan van het Algemeen Bestuur.
Bereikbaarheidsgegevens Hier treft u de gegevens aan over onze organisatie.
Jaarplannen en jaarverslagen Zie stukken Algemeen Bestuur
Overige besluiten van algemene strekking Zie stukken Algemeen Bestuur
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Zie stukken Algemeen Bestuur
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?