Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Werkorganisatie Druten Wijchen

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
Postadres Postbus 9000
6600 HA Wijchen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28205553/Werkorganisatie_Druten_Wijchen

Contactgegevens

Telefoon (088) 432 70 00 (gemeente Wijchen)
(088) 432 70 00 (gemeente Druten)
Internet https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@wijchen.nl (gemeente Wijchen)
info@druten.nl (gemeente Druten)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.wijchen.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek

Contactpersoon/team

KCC medewerker

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda en beslisnota's college B&W
Bereikbaarheidsgegevens
Organisatie en werkwijze Bestuur en organisatie
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Officiële bekendmakingen van gemeente Wijchen en Werkorganisatie Druten Wijchen
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?