Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Organisatiegegevens

Postadres Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Noord-Holland
Bezoekadres Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam
Noord-Holland
Organogram https://storage.knaw.nl/2023-02/KNAW_organogram_2023.pdf
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212015/Koninklijke_Nederlandse_Akademie_van_Wetenschappen

Organisatiebeschrijving

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is een genootschap van vooraanstaande wetenschappers uit allerlei vakgebieden en fungeert als bestuurder van diverse wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Daarnaast voorziet de KNAW de regering van advies over wetenschapsbeoefening.

Meer informatie

https://www.knaw.nl/over-de-knaw

Contactgegevens

Telefoon (020) 551 07 00 (algemeen)
Internet http://www.knaw.nl/ (algemeen)
E-mail knaw@knaw.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.knaw.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.knaw.nl/open-government-act

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?