Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam
Noord-Holland
Postadres Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212015/Koninklijke_Nederlandse_Akademie_van_Wetenschappen

Organisatiebeschrijving

NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) maakt onderdeel uit van de KNAW. De Kaderwet zbo's is niet van toepassing vanwege het ontbreken van openbaar gezag.

Contactgegevens

Telefoon (020) 551 07 00 (algemeen)
Internet http://www.knaw.nl/ (algemeen)
E-mail knaw@knaw.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.knaw.nl/open-government-act

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?